رفتن به محتوای اصلی
x

دوره آموزشی کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها برگزار شد.

دوره آموزشی کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

این دوره شش ساعته که طی سه روز، در روزهای 8، 11و 15 تیر 1401، با حضور کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها برگزار گردید، کارشناسان سیستم گلستان و اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تببین قوانین و مقررات و آموزش برخی گزارش های پرکاربرد سیستم گلستان پرداختند. 

تدریس مطالب توسط کارشناسان دانشگاه، ارائه موضوعات کاربردی، ایجاد تعامل بین کارشناسان دانشکده ها و کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی، آشنایی بیشتر با سیستم گلستان و ارتباط مستقیم با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بیان نقطه نظرات و پیشنهادات از جمله مزایای برگزاری این دوره بود.

 

تحت نظارت وف ایرانی