در چهارمین دوره همایش آموزش عالی، که روز دوشتبه مورخ 1398/02/09 و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، از جناب آقای دکتر مصلحی، استاد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان استاد نمونه کشور تجلیل به عمل آمد.

ادامه خبر