رفتن به محتوای اصلی
x

شرايط درخواست درس جديد

"درس جدید" به درسی اطلاق می‌شود که نیاز به دریافت کد جدید داشته باشد و شامل انواع دروس زیر می‌شود:

  • ايجاد درس جدید غير مصوب (بدون سرفصل و مجوز وزارت عتف)
  • ايجاد درس جديد مصوب (دارای سرفصل و مجوز وزارت عتف)
  • اصلاح مشخصات درس؛ همانند تغییر تعداد واحد درس، تفكيك يك درس به واحدهای عملی و نظری و ساير موارد مشابه

تحت نظارت وف ایرانی