رفتن به محتوای اصلی
x

 

براساس قوانین دفتر گسترش آموزش عالی وزارت عتف، هر عضو هیئت‌علمی می‌تواند برای اخذ مجوز در دو رشته‌ی تحصیلی معرفی شود. شرط تعداد اعضای هیئت‌علمی در هر دانشگاه برای اخذ مجوز در هر رشته‌ی تحصیلی نیز به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح زیر است:

مقطع شرایط
دکتری 1 استاد، 2 دانشیار و 3 استادیار با حداقل 5 سال سابقه همراه با امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی
کارشناسی‌ارشد 1 دانشیار و 3 استادیار با حداقل 2 سال سابقه و با تخصص مرتبط همراه با امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی
کارشناسی 2 مربی و 2 استادیار با امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

 

تحت نظارت وف ایرانی