رفتن به محتوای اصلی
x

 

رشته‌های تحصیلی دایر دانشكده مهندسي مكانيك
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي مهندسی مکانیک مجموعه تخصصي حرارت و سيالات 1388/10/19 1399/09/10
مجموعه تخصصي ساخت و توليد 1397/06/13
مجموعه تخصصي سيستم‌هاي ديناميكي و مكاترونيك 1397/06/13
مجموعه تخصصي طراحي و جامدات 1397/06/13
كارشناسي ارشد

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

1400/10/05 1398/11/01
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 1398/08/08
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  
دكتري مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 1392/04/09 1397/07/14
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک، کنترل و ارتعاشات 1398/07/14
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - مکانیک جامدات 1398/07/14
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 1397/07/18

 

تحت نظارت وف ایرانی