رفتن به محتوای اصلی
x
رشته‌های تحصیلی دایر دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي مهندسی برق 1399/10/13 و 1391/12/13 1397/09/27
مهندسی کامپیوتر 1392/02/08 1399/11/07
كارشناسي ارشد مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک 1392/04/16  
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی  
مهندسی برق - مخابرات میدان و موج  
مهندسی برق - مخابرات (سیستم) 1399/06/12
مهندسی برق - شبکه‌های مخابراتی 1397/10/29
مهندسی برق - کنترل 1398/03/29
مهندسی برق - قدرت (سیستم‌های قدرت) 1399/09/19
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتر 1392/04/16  
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز 1398/09/09
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار 1398/08/10
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 1395/05/17 1399/08/14
دكتري مهندسی برق - الکترونیک 1392/04/16  
مهندسی برق - قدرت  
مهندسی برق - کنترل  
مهندسی برق - مخابرات  
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار و الگوريتم 1392/04/16  
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز  
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری  

 

تحت نظارت وف ایرانی