رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر برنامه‌ریزی آموزشی يكي از دفترهاي مديريت برنامه‌ريزي و ارتقاي كيفيت آموزشي است كه در سال 1394 در دانشگاه صنعتي اصفهان تاسيس شد. يكي از اهداف دفتر برنامه‌ريزي آموزشي، پيگيري امور مربوط به كليات و جزئيات برنامه‌هاي آموزشي دانشكده‌هاست. در اين راستا، موضوعات مربوط به پيگيري تصويب رشته‌هاي جديد در كليه مقاطع و بررسي جداول درسي و شناسنامه دروس توسط اين دفتر انجام مي‌شود. يكي از مواردي كه تاكنون موفقيت قابل توجهي در آن حاصل نشده است، گسترش موضوعات بين رشته‌اي و افزايش همكاري‌هاي آموزشي بين دانشكده‌اي است كه اميد دارم با همكاري همه اساتيد و مسوولين دانشگاه، گام‌هايي در اين زمينه برداشته شود.

 

تحت نظارت وف ایرانی