رفتن به محتوای اصلی
x
رشته‌های تحصیلی دایر دانشكده شيمي
مقطع رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
كارشناسي شيمي كاربردي 1395/12/01 1399/10/02
شيمي محض 1395/12/01 1399/10/02
كارشناسي ارشد شیمی - شیمی فیزیک 1395/12/01  
شیمی - شیمی آلی 1395/12/01  
شیمی - شیمی معدنی 1397/12/09  
شیمی - شیمی تجزیه 1397/02/19  
نانوشیمی 1400/10/05  
دكتري شیمی - شیمی آلی 1396/08/17  
شیمی - شیمی فیزیک  
شیمی - شیمی تجزیه  
شیمی - شیمی معدنی  

 

تحت نظارت وف ایرانی