رفتن به محتوای اصلی
x

 

رشته‌های تحصیلی دایر مرکز آموزش‌های "آزاد و الکترونیکی" و مركز "پردیس"
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس
مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی (مجازی) 1397/11/09
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی 1394/05/11  
مهندسی شیمی - طراحي فرايند  
مهندسی شیمی - پديده‌هاي انتقال  
مهندسی عمران - سازه 1392/03/26  
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 1392/04/09  
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی  و رباتیکز (مجازی) 1392/04/16  
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1377/10/20  
مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد 1375/06/18  
مهندسي مواد - استخراج فلزات

1384/07/26 - 1399/07/10

 
رياضي كاربردي (مجازي) 1395/03/23  
دكتري شیمی - شیمی آلی 1396/08/17  
شیمی - شیمی تجزیه  
مهندسی عمران - سازه 1392/03/26  
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 1392/04/09  
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  
مهندسی مواد و متالورژی 1396/10/17  
مهندسی شیمی 1394/05/11 1398/03/29

 

تحت نظارت وف ایرانی