رفتن به محتوای اصلی
x

- كارگاه آموزشي غيرحضوري روانشناسي مذاكرات بين‌الملل، پل‌سازي يا كسب امتياز؟ - بهمن‌ماه 1399


- كارگاه آموزشي غيرحضوري توسعه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي تدريس با تأكيد بر كارآفريني و اشتغال‌پذيري - بهمن‌ماه 1399


- كارگاه آموزشي توسعه صلاحيت‌هاي حرفه‌اي تدريس (با تأكيد بر تدريس غيرحضوري) - شهريورماه 1399


- كارگاه آموزشي غيرحضوري اقتضائات تدريس در فضاي مجازي - تيرماه 1399


- كارگاه آموزشي كاربرد معنا درماني در بهبود زندگي روزمره - تيرماه 1399


- كارگاه آموزشي حضوري اقتضائات تدريس در فضاي مجازي - تيرماه 1399


- كارگاه آشنايي با فرآيندها و قوانين حاكم بر قراردادهاي صنعتي - بهمن‌ماه 1398


- دوره مقدماتي آموزشي سلامت، ايمني و محيط زيست - بهمن‌ماه 1398


- كارگاه كاربرد هوش هيجاني در ارتباط مؤثر - بهمن‌ماه 1398


- كارگاه تفكر نقادانه و تصميم‌گيري مسؤولانه - بهمن‌ماه 1398


- كارگاه آموزشي «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» - تيرماه 1398


- كارگاه آموزشي «مديريت كلاس» - خردادماه 1398

 


- كارگاه آموزشي «نقش اساتيد در ارتقاء سلامت رواني دانشجويان» - خردادماه 1398


- كارگاه آموزشي «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» - خردادماه 1398


- كارگاه «آشنايي با مديريت كيفيت و مديريت فرآيندها در آموزش و پژوهش» - خردادماه 1398


- كارگاه آموزشي «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» - بهمن‌ماه 1397

 


- كارگاه آموزشي «مهارت‌های ارتباطی با محوریت ارتباط با دانشجویان و همکاران» - بهمن‌ماه 1397


- كارگاه آموزشي «آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی» - بهمن‌ماه 1397


- كارگاه آموزشي «نوآوری، تجاری‌سازی فناوری و مالکیت فکری» - بهمن‌ماه 1397


- كارگاه آموزشي «مدیریت ذهن» - شهریورماه 1397

 


- كارگاه آموزشي «روش تدریس» - شهریورماه 1397


- كارگاه آموزشي «درآمدی بر مهارت تفکر نقادانه و کاربردهای آن در مهارت تدریس اندیشمندانه» - تیرماه 1397

 

تحت نظارت وف ایرانی