رفتن به محتوای اصلی
x

وظايف دفتر برنامه‌ريزي آموزشي در چهار بخش "مطالعات و امکان‌سنجی"، "بررسي درخواست‌ها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف دانشگاه"، "پيگيري‌ها و امور اجرايي" و "تهيه و تدوين گزارش‌های دسته‌بندی شده" خلاصه می‌شود.

الف) مطالعات و امکان‌سنجي
به منظور انجام امكان‌سنجي لازم است شاخص‌‌ها و معيارهاي برنامه‌ريزي درسي و نيز معيارهاي تأسیس و يا انحلال دانشکده‌ها، رشته‌ها و گرايش‌ها تهيه و تدوين شود. با پايش مستمر شاخص‌ها و كسب اطلاعات مستمر از ساختارها و محتواي آموزشي در مراکز معتبر علمي جهان، اين شاخص‌‌ها را مي‌توان به‌روزرسانی كرد.
بررسي ضرورت تأسيس و حذف دوره، متناسب با نيازهاي کشور و توان علمي گروه‌ها و امکانات دانشگاه و مطالعه و بررسي نياز به رشته‌هاي جديد و اعضاي هیئت‌علمی در گروه‌هاي مختلف آموزشي با توجه به برنامه‌ها و خط‌ مشي دانشگاه، از جمله امكان‌سنجي‌هايي است كه توسط دفتر برنامه‌‌ريزي آموزشي انجام مي‌گيرد.

ب) بررسي درخواست‌ها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف دانشگاه
با توجه به نقش مهم دانشكده‌ها در حوزه مسائل برنامه‌ريزي آموزشي، بررسي درخواست‌ها و ايجاد هماهنگي بين آن‌‌ها و ساير واحدها از اهميت به سزايي برخوردار است. دفتر برنامه‌ريزي آموزشي در اين خصوص وظايفي به عهده دارد كه شامل بررسي پيشنهادهاي دانشکده‌ها در زمینه‌ی مسائل برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه درسي، پيشنهاد ايجاد دانشکده‌ها، رشته‌ها و گرايش‌هاي جديد و ارائه نتايج به مراجع و شوراهاي ذی‌ربط است. همچنين هماهنگ‌سازي امور برنامه‌ريزي آموزشي در دانشکده‌هاي مختلف (شامل عناوين دروس، تعاريف، نوع درس و ...) و هماهنگ‌سازي و تعامل بين دانشکده‌ها در خصوص ايجاد رشته‌هاي بین‌رشته‌ای از ديگر وظايف اين دفتر محسوب می‌شود.

ج) پيگيري‌ها و امور اجرايي
پيگيري‌ها و اقدامات لازم براي تصويب و ايجاد برنامه‌هاي درسي جديد و نيز بازنگري، به‌روزرسانی و تدوين عناوين و سرفصل‌هاي برنامه‌هاي درسي موجود از جمله امور اجرايي دیگری است كه پيگيري آن بر عهده‌ی دفتر برنامهريزي آموزشي است. همچنين پيگيري اجراي صحيح برنامه‌هاي درسي مصوب و اقدامات لازم براي اخذ مجوز رشته‌هاي جديد از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز بايستي از سوي اين دفتر صورت پذیرد.

د) تهيه و تدوين گزارش‌ها
به منظور برنامه‌ريزي صحيح در هر زمینه‌ای، دسترسی به اطلاعات صحيح و موثق امری اجتناب ناپذیر است. در راستای نیل به این مهم، تهیه بانك اطلاعاتی از برنامه‌هاي درسي تدوین‌شده به صورت مكتوب و رايانه‌اي، تهیه گزارش‌های ادواري و موردي براي مراجع ذي‌ربط و تهیه گزارش‌های آماري جهت ارائه به مديريت دانشگاه و ساير مراجع، از وظايف مهم اين دفتر به شمار می‌آید.

تحت نظارت وف ایرانی