رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه،

     با توجه به آيين‌نامه و شيوه‌نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي؛ 5 دوره دانش‌افزايي و توانمندسازي جهت بهر‌ه‌مندي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در شهریورماه سال جاري بطور مجزا مطابق زير برنامه‌ريزي شده است.
برنامه کارگا‌ه آموزشی - شهریورماه 1401
   علاقمندان جهت شرکت در اين کارگاه‌ها می‌توانند از ساعت صفر روز سه‌شنبه 25 مردادماه تا ساعت بيست و چهار روز پنج‌شنبه 27 مردادماه 1401 از طریق تکمیل فرم ثبت‌نام در انتهاي همين صفحه اقدام نمایند.
نتیجه ثبت‌نام در تاريخ يک‌شنبه 30 مردادماه از طريق پست الكترونيك ثبت شده در زمان ثبت‌نام به هر يك از اعضاي محترم هيأت علمي اطلاع‌رساني خواهد شد. 
- كارگاه آموزشي «شناخت الگوي رفتاري و ارتباطات اثربخش با مدل جهاني DISC»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر امیرمسعود عطائی (دانلود رزومه)  مدرس صنعت و دانشگاه (مدرس علوم اداری و اقتصادی)
          نحوه برگزاری: حضوری
          ظرفیت: 25 نفر
          زمان: یکشنبه 13 شهریورماه از ساعت 8:15 تا 12:15 (دانلود سرفصل کارگاه)
- كارگاه آموزشي «راهکارهای افزایش استناد به مقالات»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر محمدجواد امیدی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه صنعتی اصفهان (مشاهده صفحه شخصی) 
          نحوه برگزاری: حضوری
          ظرفیت: 25 نفر
          زمان: دوشنبه 14 شهریورماه از ساعت 8:15 تا 10:00 (دانلود سرفصل کارگاه)
كارگاه آموزشي «آشنایی با قراردادها و امور حقوقی»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر ذاکرحسین فیروزه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان (مشاهده صفحه شخصی) 
          نحوه برگزاری: حضوری
          ظرفیت: 25 نفر
          زمان: دوشنبه 14 شهریورماه از ساعت 10:15 تا 12:15 (دانلود سرفصل کارگاه)
كارگاه آموزشي «شیوه ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر احمد عابدی (دانلود رزومه)عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
          نحوه برگزاری: حضوری
          ظرفیت: 25 نفر
          زمان: سه‌شنبه 15 شهریورماه از ساعت 8:15 تا 12:15 (دانلود سرفصل کارگاه)
- كارگاه آموزشي «روشهای تدریس با رویکرد تندرستی (تندرستی در تدریس)»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر ومجتبی بابایی خورزوقی عضو هیأت علمی و رئیس مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
          نحوه برگزاری: حضوری
          ظرفیت: 25 نفر
          زمان: چهارشنبه 16 شهریورماه از ساعت 8:15 تا 12:15 ( سرفصل کارگاه)
نتیجه ثبت‌نام در تاريخ يک‌شنبه 30 مردادماه از طريق پست الكترونيك ثبت شده در زمان ثبت‌نام به هر يك از اعضاي محترم هيأت علمي اطلاع‌رساني خواهد شد.

لینک ثبت نام 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی