رفتن به محتوای اصلی
x
آیین نامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی (مصوب وزارت علوم)
ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی دکترا ورودي 1402 به يعد
2 آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 97 به بعد
3 آیین نامه آموزشی دوره دکتری ورودی 95 به بعد
4 آیین نامه آموزشی دوره دکتری ورودي 89 به بعد

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی (مصوب دانشگاه صنعتی اصفهان)
ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 تبصره های الحاقی به شیوه نامه اجرایی دوره دکتری مصوب سال 1397  ورودی 98 به بعد
2 شيوه‌نامه اجرائي آيين‌نامه آموزشي دكتري تخصصي ورودي 97 به بعد
3 شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دکتری تخصصی ورودي 95 به بعد
4  شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی   ورودي 90 به بعد

 

آیین نامه های مربوط به فرصت تحقیقاتی
ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور از سال 1395 به بعد
2 شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور از سال 1394 به بعد
3 شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور از سال 1400 به بعد
4 قانون معافیت کلیه دانشجویان و اعضاء هیأت علمی از پرداخت حق ثبت اسناد از سال 1371 به بعد

 

آیین نامه های مربوط به مقرری دانشجویان دکتری
ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 آیین نامه پرداخت مقرری دانشجویان دکتری -

تحت نظارت وف ایرانی