رفتن به محتوای اصلی
x

مدیران از ابتدا
دكتر عیسی ابراهیمیمدیر اداره تحصیلات تکمیلی
33912724 - 031
دکتر محمدرضا تابان

مدیر, استاد
از 1397/01/21 تا 1400/09/02
عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
33912724 - 031
دكتر فرشيد نوربخش

مدیر, استاد
از 1389/10/13 تا 1397/1/21
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي
آقاي دكتر حسين خادمي

مدیر, استاد
از 1386/7/4 تا 1389/10/12
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزی
دكتر حسين شريعتمداري

مدیر, استاد
از 1384/8/25 تا 1386/7/4
عضو هيات علمي دانشكده كشاورزی
دكتر علي ‌محمد دوست ‌حسيني

مدیر, دانشیار
از 1379/10/12 تا 1384/8/25
عضو هيات علمي دانشكده برق و كامپيوتر
دكتر عباس نجفي‌زاده

مدیر, استاد
از 1376/6/5 تا 1379/10/12
عضو هيات علمي دانشكده مواد
دكتر احمد حقانی

مدیر, استاد
از 1374/6/7 تا 1376/7/1
عضو هيات علمي دانشكده رياضی
دکتر مهدی سعادت پور

مدیر, استاد
از 1367/10/27 تا 1374/6/7
عضو هيات علمي دانشكده عمران
کارشناسان
علیه نافذکارشناس و مسئول دفتر اداره تحصیلات تکمیلی
03133912724
مریم جمشیدیکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133911988
افسانه توکلیکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912748
مرضیه کرمیکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912765
زهرا حیدری آیتکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912766
زهره عطاییکارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
03133912767

تحت نظارت وف ایرانی