رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر جذب و هدايت استعدادهای درخشان با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شناسايی، حمايت و هدايت دانشجويان ممتاز دانشگاه، جهت پشتیبانی و فراهم كردن امكانات مادی و معنوی برای اعتلای سطح علمی و فناوری آنان و اثرگذاری در سطح بومی، ملی و بین‌المللی بر اساس طرح تحول دانشگاه و زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه فعاليت مي‌نماید.

اين واحد با رصد مستمر آموزشی دانشجويان ممتاز سعی در فراهم نمودن امكاناتی مفيد و مناسب جهت توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فناوری و اجتماعی دانشجويان دارد.

وظایف

 • بررسی، پيگيری و تصويب ضوابط و آیین‌نامه‌های جذب و حمايت از استعدادهای درخشان
 • پیگیری امور مربوط به المپیادها و مسابقات علمی دانشجویی
 • رابط دانشگاه با بنیاد نخبگان
 • رابط دانشگاه با آموزش و پرورش و مدارس
 • رابط دانشگاه با دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه‌ها
 • پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
 • آمایش کیفیت ورودی‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در هر سال
 • جذب و اطلاع‌رسانی جوایز و بورسیه‌‌ها از طرف ارگان‌های دولتی و صنایع
 • معرفی دانشجویان مستعد به صنایع مرتبط
 • تدوین و اطلاع‌رسانی برنامه منظم رویدادها، بازدیدها و کارآموزی اجرایی توسط دانشکده‌ها
 • توانمندسازی دانشجویان مستعد جهت تاثیرگذاری در جامعه از طریق کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی

تحت نظارت وف ایرانی