رفتن به محتوای اصلی
x
رشته‌های تحصیلی دایر دانشکده مهندسی مواد
مقطع تحصيلي رشته‌هاي تحصيلي برنامه درسي مصوب وزارت علوم جدول کد دروس 
كارشناسي مهندسی مواد و متالورژی 1393/11/05 1399/06/25
كارشناسي ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1377/10/20  
مهندسي متالورژي و مواد - جوشكاری 1399/10/07-1400/10/5  
مهندسی مواد - استخراج فلزات 1400/10/5- 1399/10/07  
مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت مواد 1375/06/18  
مهندسی مواد - ريخته‌گري 1399/10/07  
مهندسی پزشكی - بيومواد 1395/05/17 1397/10/02
دكتري مهندسی مواد و متالورژی 1396/10/17  
فناوری نانو - نانومواد

1387/08/13

1399/10/03
مهندسي پزشكي - بيومتريال 1395/05/17  

 

تحت نظارت وف ایرانی