رفتن به محتوای اصلی
x

مدیران دفتر از ابتدا تاکنون
دكتر رضا تيكني

مدیر, مهندسی مکانیک
مردادماه 1399 تاكنون
دکتر امیر هاشمی

مدیر, ریاضی
اردیبهشت‌ماه 1397 تا مردادماه 1399
دکتر محمد مشایخی

مدیر, مهندسی مکانیک
1391 تا 1397
دکتر سیدرضا حجازی

مدیر, مهندسی صنایع و سیستم ها
1389 تا 1391
دکتر محسن دوازده امامی

مدیر, مهندسی مکانیک
1384 تا 1389
دکتر بهروز کوشا

مدیر, مهندسی عمران

دکتر علی اکبر عالم رجبی

مدیر, مهندسی مکانیک
1374 تا 1376
دکتر محمد ذکایی

مدیر, ریاضی
1372 تا 1374
مدیران دفتر از ابتدا تاکنون
کارشناسان دفتر
کیوان پالیک

کارمند

کارشناس دفتر
33912304
,
33912324
سجاد رئیسی

کارمند

کارشناس دفتر
33912304
,
33912324
کارشناسان دفتر

تحت نظارت وف ایرانی