رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسی ارشد

آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی كارشناسی‌ارشد به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور

ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ برای دانشجویان تغییر رشته و دانشجویانی که حذف مرتبط با کرونا داشته‌اند

فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ثبت نام و فرم صلاحيت عمومی داوطلبان بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

دکتری

آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی دکتری به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور

فراخوان پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (لینک ثبت‌نام)

ثبت‌نام و فرم صلاحيت عمومی داوطلبان بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی تخصصی (مصاحبه) متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

اطلاعیه‌ها

اطلاعیه ثبت نام و فرم صلاحيت عمومی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی كارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان به شیوه استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشوربرای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نتایج تکمیلی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ارزیابی تخصصی (مصاحبه) متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ پذیرفته‌شدگان از دانشگاه صنعتی اصفهان

ارزیابی تخصصی (مصاحبه) متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

پذیرفته‌شدگان از دانشگاه صنعتی اصفهان، پذیرفته‌شدگان از سایر دانشگاه‌ها (متعاقبا اعلام می‌گردد)

لینک ثبت‌نام پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون (تمدید شد: آخرین مهلت ثبت‌نام ۲۵ اردیبهشت)

فراخوان پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 

فرم درخواست کسر واحد جهت حدنصاب سه چهارم برای واجدین شرایط مصوبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

قابل توجه دانشجویان تغییر رشته و دانشجویانی که حذف مرتبط با کرونا داشته‌اند (مصوبات جدید ۱۴۰۱/۱۱/۲۵).

فراخوان پذیرش مقطع کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲  (تمدید شد: آخرین مهلت ثبت‌نام ۷ اسفند)

آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی كارشناسی‌ارشد و دکتری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سال تحصیلی ۱۴۰۲

تحت نظارت وف ایرانی