به منظور گرامي داشت مقام شامخ معلمي، دانشگاه صنعتي اصفهان هر ساله نسبت انتخاب مدرسين نمونه دانشگاه و تكريم شأن و منزلت ايشان اقدام به عمل مي‌آورد. اين مراسم ترجيحاً در ارديبهشت ماه هر سال به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهري و روز معلم برگزار مي‌شود.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 دستورالعمل انتخاب مدرس نمونه دانشگاه -