رفتن به محتوای اصلی
x

متقاضيان محترم تخصيص و يا جابجايي در كوي مسكوني اساتيد، بايد فرم منرج در رديف 1 جدول زير را تكميل و تا قبل از تاريخ‌هاي تعريف شده در آيين‌نامه (نيمه خرداد، شهريور و دی) به معاونت آموزشي تحويل دهند.

متقاضيان محترمي كه نام آن‌ها در ليست انتظار تخصيص منزل در كوي مسكوني اساتيد قرار دارد، براي تغيير اطلاعات بايد فرم مندرج در رديف 2 جدول زير را تكميل و تا قبل از تاريخ‌هاي تعريف شده در آيين‌نامه (نيمه خرداد، شهريور و دي) به معاونت آموزشي تحويل دهند.

 

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 فرم درخواست تخصیص و جابجایی مسکن (در صورتی که در لیست انتظار تخصیص و جابجایی واحد در کوی مسکونی اساتید قرار ندارید، این فرم را تکمیل نمایید.) 1394/12/09
2 فرم تغییر اطلاعات مسکن (جهت تغییر اطلاعات در فرم درخواست تخصیص و جاجایی واحد در کوی مسکونی اساتید این فرم را تکمیل نمایید.) 1394/12/09

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی