رفتن به محتوای اصلی
x

2

بررسی کلیه درخواست‌های اعضاء محترم هیأت علمی برای ورود به کوی مسکونی اساتید و یا جابجایی، در حوزه معاونت آموزشی توسط کمیته مسکن دانشگاه و در سه نوبت نیمه خرداد، شهریور و دی انجام‌ می‌گیرد. متقضیان باید درخواست‌های خود را قبل از تاریخ‌های ذکر شده به حوزه معاونت آموزشی ارسال نموده تا امتیاز و رتبه آنها در کمیته مسکن مشخص شود.

ردیف عنوان
1

آیین‌نامه بهره‌برداری از کوی مسکونی اساتید

2

فرآیند تخصیص و جابجایی در کوی مسکونی اساتید

3 فرم درخواست تخصیص و جابجایی در كوی مسكونی اساتيد

 

تحت نظارت وف ایرانی