رفتن به محتوای اصلی
x

معاونین
دکتر رضا تیکنی

معاون آموزشی
1400/08/26 تا کنون
031-33912300
دکتر حسین خادمی موغاری

معاون آموزشی
1398/05/06 تا 1400/08/26
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
031-33913383
دكتر علي زينل همداني

معاون آموزشی
1396/11/01 تا 1398/05/05
عضو هيأت علمي دانشكده صنايع
031-33915518
دكتر قاسم مصلحي

معاون آموزشی
1392/06/18 تا 1396/10/30
عضو هيأت علمي دانشكده صنايع
031-33915509
دكتر حسين شريعتمداري

معاون آموزشی
1388/11/18 تا 1392/06/17
عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي
031-33913471
دكتر بهزاد رضایی

معاون آموزشی
1387/03/01 تا 1388/11/17
عضو هيأت علمي دانشكده شيمی
031-33913268
دكتر محمد اسماعيل همداني گلشن

معاون آموزشی
1384/08/18 تا 1387/02/31
عضو هيأت علمي دانشكده برق و كامپيوتر
031-33915386
دکتر مجتبی ازهری

معاون آموزشی
1382/08/18 تا 1384/08/17
عضو هيأت علمي دانشكده عمران
031-33913804
دکتر محمدعلی گلعذار

معاون آموزشی
1380/10/17 تا 1382/08/17
عضو هيأت علمي دانشكده مواد
۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۳۶
دکتر اکبر پروازیان

معاون آموزشی
1368/07/10 تا 1376/10/14
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك
031-33913713
دکتر هادی اکبرزاده

معاون آموزشی
1368/02/27 تا 1368/07/09
عضو هيأت علمي دانشكده فيزيك
031-33913711
دکتر محمد ذکایی

معاون آموزشی
1364/06/31 تا 1365/06/18 و 1366/04/16 تا 1368/02/26
عضو هيات علمي دانشكده رياضی
دكتر رسول ميرقادری

معاون آموزشی
1365/06/19 تا 1366/04/15
عضو هيات علمي دانشكده عمران
دكتر علي اصغر رستمي

معاون آموزشی
1362/05/19 تا 1364/06/30
عضو هيات علمی دانشكده مكانيک
دکتر محمد شاهرخی

معاون آموزشی
1358/06/01 تا 1362/05/18
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمی
دکتر همایون دانشیار

معاون آموزشی
1355/11/26 تا 1358/05/31
عضو هيات علمي دانشكده مكانيک
معاونین
مدیران
دکتر رضا تیکنیمعاونت آموزشی
031-33912300-01
دکتر محمدرضا حیدرپورمدیر کل امور آموزشی
031-33912305
دكتر عیسی ابراهیمیمدیر اداره تحصیلات تکمیلی
33912724 - 031
دكتر مجید طالبیرئيس پرديس و مركز آموزش‌هاي الكترونيک
031-33915333
دكتر محمد دیناریمدیر دفتر برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت آموزشی
031-33911972
دکتر زینب مالکیسرپرست دفتر جذب و هدايت استعدادهاي درخشان
031-3391272
مدیران
کارشناسان
سید مهدی حسینیکارشناس مسئول حوزه معاونت آموزشی و هیأت ممیزه
031-3912398
اعظم باقریانحسابدار مسئول حوزه معاونت آموزشی
031-33912320
بهجت قضاویکارشناس دفتر جذب
031-33912385
مهدی رفیعیکارشناس دفتر جذب
031-33912317
نرگس خمبی شوشتریمسئول دفتر حوزه معاونت آموزشی
031-33912300-01
سروناز رحیمیمتصدی امور دفتری حوزه معاونت آموزشی
031-33912300-01
کارشناسان

تحت نظارت وف ایرانی