رفتن به محتوای اصلی
x

موشن گرافیک "بایدها و نبایدهای تدریس" که به سفارش معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه و منتشر شده است، شامل راهکارها و توصیه های مفیدی جهت تدریس بهینه و مطلوب اساتید می‌باشد. محتوای این موشن برای نخستین بار و بر اساس یک پژوهش دانشگاهی از تجربیات و پیشنهادات جمعی از اساتید باتجربه و موفق دانشگاه تهیه و پس از فرآوری رسانه ای در روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان به موشن گرافیک تبدیل شده است. با مشاهده این موشن گرافیک هر چند بعضا مواردی ساده و بدیهی به نظر میرسد، لکن به کار گیری آن به صورت دقیق و جامع تسهیل کننده تدریس و انتقال مناسب و مطلوب دانش به فراگیران را باعث خواهد شد و از این رو برای اساتید جوان و تازه کار دانشگاه ها حتما مفید فایده خواهد بود.

ردیف عنوان قسمت
1 بایدها و نبایدهای تدریس اول
2 بایدها و نبایدهای تدریس دوم
3 بایدها و نبایدهای تدریس سوم
4 بایدها و نبایدهای تدریس چهارم

 

تحت نظارت وف ایرانی