رفتن به محتوای اصلی
x

آیین نامه ها
مجموعه آیین نامه های ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمی

امروزه رقابت بين کشورها براي کسب جايگاه برتر فرهنگي ـ سياسي و تصاحب سهم اقتصادي بيشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهاني، آنها را ناگزير به تقويت علم و فناوري به منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملي خود کرده است. در پهنه اين رقابت جهاني، ايران اسلامي نيز امکانات، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي موجود و انديشمندان و نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله‌هاي علمي را فتح و از مرزهاي دانش عبور کند. در چنين شرايطي، نقش اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، مراکز علمي و تحقيقاتي، حوزه علميه و ديگر مراکز علمي ـ فرهنگي، در نيل به اين آرمان مقدس، مؤثر و انکارناپذير است؛ آرماني که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه‌ريزي جامع و همسو با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه‌هاي علم و فناوري، سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، برنامه‌هاي توسعه کشور و نيز ارزشيابي مستمر و مداوم، به منظور پويايي و حفظ سطح مطلوب علمي ـ فرهنگي امکان پذير است. در کنار اهميت و ضرورت چنين رويکردي، که به خودي خود زمينه ساز توسعة پايدار و همه جانبه است؛ بازنگري اساسي در نظام ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مستلزم انگيزهاي درخور و عزمي جدي بود تا آيين‌نامه‌اي با هدف هدايت فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي به مثابه نياز بنيادين جامعه دانشگاهي کشور تدوين شود. در اين آيين‌نامه بر دستيابي به اهداف مهم زير تأکيد شده است:

١  .حفظ، تقويت و توسعه توأمان فرهنگ اسلامي و توان علمي (آموزشي، پژوهشي و فناوري) دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري کشور

٢ .تأمين نيازهاي علمي و فناوري کشور به منظور حفظ و ارتقاي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ، سلامت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزي

٣ .آموزش نيروي انساني مورد نياز کشور براساس اهداف برنامه‌هاي توسع‌هاي و آمايش سرزميني و اصلاح هرم اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها

٤ .اصلاح و تغيير بنيادين نظام ارزيابي اعضاي هيأت علمي براساس اصول زير:

الف) ايجاد پويايي و نشاط در امر آموزش و تقويت انضباط محيط آموزشي به منظور تربيت نيروي انساني منضبط، متعهد و متخصص؛

ب) تقويت و توسعه تحقيق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش‌هاي بنيادين، کاربردي و توسع‌هاي که با هدف تأمين نيازهاي علمي، فناوري، صنعتي و سلامت در کشور، با نگاهي آينده‌ پژوهانه تنظيم شده باشد؛

ج) توجه ويژه به هدايت فعاليت‌هاي پژوهشي و فناورانه اعضاي هيأت علمي با هدف شکلگيري و تحقق نسل سوم دانشگاه‌ها و توسعه علم مبتني بر توليد ثروت و کارآفريني؛

د) توجه ويژه به زبان فارسي؛

ه) ايجاد امکان تصويب ضوابط داخلي براي مؤسسه‌هاي داراي هيأت مميزه به منظور اجراي مأموريت‌هاي مؤسسه.

ردیف عنوان
1 مجموعه مقررات و آيين‌نامه‌های ارتقاء مرتبه

 

آیین نامه ها
فرآیند ارتقاء مرتبه
فرآیند ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمی

مراحل رسيدگی به پرونده متقاضی

  1. «متقاضي» موظف است كليه فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي خود، مربوط به دوره مورد تقاضا را در جدول مربوط به گزارش‌نامه درج نمايد و نسخه چاپ شده گزارش از سامانه گلستان را به دبيرخانه کميته منتخب تحويل دهد.
  2. چنان‌چه «متقاضي» هر گونه تغييري در پرونده ثبتي به عمل آورد، تاريخ اجراي حكم ارتقاء مرتبه وي تاريخ آخرين تغيير در محتويات پرونده و تحويل مجدد مدارك به كميته منتخب دانشکده خواهد بود.
  3. بررسي و ارزيابي مدارک مستندات مربوط به فعاليت‌هاي سه‌گانه متقاضي (مواد 2، 3 و 4 آيين‌نامه ارتقاء مرتبه) بر اساس آيين‌نامه ارتقاء، شيوه‌نامه و راهنماي مربوط و امتيازدهي «کميته» به فعاليت‌هاي وي، حداکثر ظرف مدت 45 روز از زمان ثبت پرونده.
  4. در صورت احراز شرايط لازم از نظر کميسيون فرهنگي و «کميته»، تحويل پرونده به دبيرخانه «هيأت» و در غير اين صورت، اعاده آن به عضو هيأت علمي با ذکر دلايل، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از بررسي.
  5. بررسي و ارزيابي پرونده‌هاي ارجاع شده «کميته» توسط «کميسيون» مربوط، حداکثر ظرف مدت يک ماه از زمان ارجاع.
  6. در صورت احراز شرايط لازم از نظر «کميسيون»، ارسال پرونده به دبيرخانه «هيأت» براي طرح و اتخاذ تصميم نهايي توسط «هيأت» و در غير اين صورت اعاده آن به واحد مربوط با ذکر دلايل، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از بررسي.
  7. طرح و اتخاذ تصميم در مورد پرونده توسط «هيأت» حداکثر ظرف مدت 3 ماه از زمان ارجاع از سوي «کميسيون» و ابلاغ مصوبات «هيأت»، حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ تصويب، توسط دبير «هيأت» به مراجع ذي‌ربط.
ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 فرآيند درخواست اتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمی 1395/10/01

 

فرآیند ارتقاء مرتبه
اعضا هیات ممیزه
اعضاء هيأت مميزه از ابتدا تا كنون

 

دوره نام و نام خانوادگي اعضاء تاريخ فعاليت جزییات
شانزدهم آقایان دکتر: سعید آجلی، مجتبی ازهری، علی اصغر انصافی، راحب باقرپور، احمدرضا تابش، رضا تیکنی، سید مهدی حجازی، علی زادهوش، سعید سلطانی کوپائی، احمد سوهانکار، سید نادر شتاب بوشهری، حسین شریعتمداری، سید محسن صفوی، بیژن طائری، محمدرضا فروزان، ذاکرحسین فیروزه، غلامرضا قربانی، پرویز کاملی، احمد کرمانپور، سعید نوری خراسانی، محمداسماعیل همدانی گلشن. از 1401/07/16 تا 1403/07/15 فایل
پانزدهم

آقایان دکتر: پرویز احسان زاده، مجتبی ازهری، (سعید اعظم تا 1400/10/22)، علی اصغر انصافی، (علیرضا باغبانان از 1400/10/22)، حسین توانایی، (بهزاد رضائی تا 1400/10/22)، علی زینل همدانی، حسین سعیدی، سعید سلطانی، (احمد سوهانکار از 1400/10/22)، سعید ضیائی راد، بیژن طائری، محمدحسن عباسی، محمد حسین عنایتی، پرویز کاملی، سید محمود مدرس هاشمی، محمدرضا مصدقی، قاسم مصلحی، محسن نصر اصفهانی

از 1399/07/14 تا 1401/07/13

 

فایل

چهاردهم

آقايان دكتر: دکتر مجتبی ازهری، دکتر سعید اعظم، دکتر احمدرضا پیشه ور، دکتر حسین توانایی، دکتر سید رضا حجازی،

دکتر حسین خادمی، دکتر بهزاد رضائی، دکتر حسین سعیدی، دکتر سعید سلطانی، دکتر بهرام شریف نبی، دکتر محمد شاهدی، 

دکتر محمد حسن عباسی، دکتر محمد حسین عنایتی، دکتر پرویز کاملی، دکتر محمد رضا کوشش، دکتر احمد محب، دکتر سید علی محمد میرمحمدی میبدی

از

1397/07/07

تا

1399/07/06

 

فایل

سيزدهم

آقايان دكتر: سيد مهدي ابطحي فروشاني، مجتبي ازهري، احمدرضا پيشه وراصفهاني، سيدرضا حجازي طاقانكي، بهزاد رضائي، حسين سعيدي، 

سعيد سلطاني كوپائي، محمد شاهدي باغ خندان، محمد شيخ زاده، محمدرضا طرقي نژاد، محمد حسن عباسی، پرويز كاملي، 

محمدرضا كوشش خواجوئي، سيدعلي محمد ميرمحمدي ميبدي، محسن نصراصفهاني.

از

1395/06/13

تا

1397/06/12

 

فایل

دوازدهم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري، سيد مهدي ابطحي فروشاني، منصور حقيقت، سيد عبدالكريم حسيني، بهزاد رضائي، حسين سعيدي، 

محمد شاهدي باغ خندان، بهرام شريف نبي، علي شاهنده نوك آبادي، مهدي صالحي، سعید ضيائي راد، حميدرضا ظهوري زنگنه، قاسم مصلحي، 

نصر اله محبوبي صوفياني، شادپور ملك پور، محسن نصر اصفهاني.

از

1393/07/01

تا

1395/06/31

 

فایل

يازدهم

آقايان دکتر : سيد عبـدالکريم حسيني، منـوچهر حـيدر پور اسفرجـاني، سيد مرتضي سقائيان نژاد اصفهاني، محمد شاهدي باغ خندان، 

احمد شيراني بيدآبادي، سعيد ضيائي راد، سيد محمد قريشي، نصرالله محبوبي صوفياني، مـحمـود مراتيان اصـفهاني، داود مستوفي نژاد، 

قـاسم مـصلحي، شادپـور ملک پور، خانـم  دکتر بهـناز عمـومي.

از

1391/06/05

تا

1393/06/04

 

فایل

دهم

آقايان دکتر: هادي اکبرزاده، روح الله باقري، سيد عبدالکريم حسيني، سيد مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، حميد رضا صفوي،

سعيد ضيائي راد، غلامرضا قرباني، محمد علي گلعذار، نصرالله محبوبي صوفياني، قاسم مصلحي، شادپور ملک پور.

 

 

فایل

نهم

آقايان دکتر: مجتبي ازهري، هادي اکبر زاده، روح الله باقري، محمودتبريز چي، حسين خادمي، سيد مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، 

ابراهيم شيراني، سيد محمود طاهري، محمد حسن عباس، محمد علي گلعذار، نصرالله محبوبي صوفياني، مجيد مرتضوي، قاسم مصلحي.

 

 

فایل

هشتم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري، فخرالدين اشرفي زاده، غلامرضا اعتماد، هادي اكبرزاده، علي اصغرانصافي، احمدجلاليان، عبدالكريم حسيني، 

احمد حقاني، علي زينل همداني، سيد مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، ابراهيم شيراني، حسن عباسي.

 

 

فایل

هفتم

آقايان دكتر: مجتبي ازهري، هادي اكبرزاده، روح ا... باقري، احمد جلاليان، احمد حقاني، محمد مهدي سعادتپور، علي سعيدي،

مرتضي سقائيان نژاد، محمد شاهدي، ابراهيم شيراني، رحيم عبادي، محمد علي گلعذار، بيژن نجفي.

  فایل
ششم

آقايان دكتر : مجتبي ازهري، هادي اكبرزاده، روح ا... باقري، مرحوم سيد حسن بصير، غلامعباس پارسافر، احمد حقاني، سيد جمال الدينخواجه الدين،

محمد مهدي سعادتپور، محمد سعيد سعيدي، محمد شاهدي، ابراهيم شيراني، رحيم عبادي، محمد علي گلعذار.

 

 

فایل

پنجم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيدحسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، احمد حقاني، علي اصغر رستمي، محمد مهدي سعادتپور، 

محمد شاهدي، محمد رضا عارفف رحيم عبادي، عباس نجفي‌زاده.

 

 

فایل

چهارم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، شاپور حاج رسوليها، احمد حقاني، علي رجالي، 

علي اصغر رستمي، محمد شاهدي، محمدرضا عارف، مجيد ملكي، بيژن نجفي، عباس نجفي زاده.

 

 

فایل

سوم

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، شاپور حاج رسوليها، احمد حقاني، علی اصغررستمي، 

مرتضي سهرابي، محمد شاهدي، محمدرضا عارف، مجيد ملكي، عباس نجفي زاده.

 

 

فایل

دوم

قايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، احمد حقاني، علي اصغر رستمي، شاپورحاج رسوليها، 

مرتضي سهرابي، محمد رضا عارف، عباس نجفي زاده.

 

 

فایل

اول

آقايان دكتر : هادي اكبرزاده، مرحوم سيد حسن بصير، مهدي بصيري، غلامعباس پارسافر، شاپور حاج رسوليها، احمد حقاني، علي رجالي، 

علي اصغر رستمي، مرتضي سهرابي (عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو هيأت مميزه مركزي)، محمد رضا عارف، اميرمسعود كي نيا،

شادپور ملك پور، مجيد ملكي، عباس نجفي زاده.

 

 

فایل

 

اعضا هیات ممیزه

تحت نظارت وف ایرانی