رفتن به محتوای اصلی
x

كميته شادابي و ارتقاء انگيزه دانشجويان (کميته شاد) کميته‌اي است كه درحوزه معاونت آموزشي تشكيل شده است. هدف اين کميته بررسي و ارائه راه‌كارهايي است كه در نتيجه آن فضاي آموزشي و علمي شاداب‌تر، پرانگيزه‌تر و دوستانه‌تر براي دانشجويان فراهم شود. طي جلسات متعدد اين کميته جنبه‌هاي مختلف مؤثر بر افزايش انگيزه و کارايي دانشجويان مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن، در قالب دوازده فصل، ارائه مي‌گردد.

از آنجا که شکل ظاهري محل کار تأثير مستقيم روحي و رواني بر کيفيت و کميت انجام هر کاري دارد، فصل اول به ذکر نکاتي در مورد شکل مناسب محل کار اساتيد اختصاص داده شده است.

در فصل دوم به اختصار برخي از فنون و روش‌هاي مورد نياز در برقراري ارتباط بين فردي مناسب که در باورهاي معنوي و اخلاقي ريشه دارد را يادآوري می‌ نماييم. 

در فصل سوم به ذکر عناوين مهم در قالب بايدها و نبايدها در تدريس پرداخته شده است. اين مطالب حاصل يک کار مطالعاتي بر روي مراجع معتبر در زمينه‌هاي آموزشي و جمع‌بندي نکات مهم است.

جنبه ديگر که ميتواند در افزايش آمادگي دانشجويان در بهرهوري بهتر و مؤثرتر مفيد باشد ارائه طرح درس در جلسه اول کلاس است. در فصل چهارم نکاتي پيرامون طرح درس ارائه مي‌گردد.

يكي از جنبه‌هاي مهم كه در تعامل بين استاد، دانشجو و استفاده بهتر از كلاس‌هاي درس مؤثر است، استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي در كلاس‌هاي درس است. در فصل پنجم به بررسي و مقايسه دو روش سنتي استفاده از تخته و روش مدرن استفاده از پاورپوينت پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر کدام مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين در فصل ششم، به شکل مجزا، نکاتي قابل توجه در تهيه پاورپوينت براي کلاس درس ارائه گرديده است.

در فصل هفتم نتايج يک ارزشيابي و نظرسنجي از دانشجويان ۱۱ درس که با استفاده از پاورپوينت تدريس شده، در قالب جدول آورده شده است.

در فصل هشتم مباني ارزيابي و ارزشيابي، تعاريف آنها، مزايا و معايب هر کدام که حاصل مطالعه جامعي در اين زمينه است به تفصيل مورد بحث قرار گرفته و نکات کليدي در اين باره بيان شده است.

در فصل نهم نکاتی که رعایت آنها اساتید راهنما را در راهنمایی هر چه بهتر پایا‌ن‌نامه‌ها و رساله‌ها یاری می‌نماید یادآوری  شده است.

در فصل دهم بعضي از مهمترين تعاريف و شاخصهاي کلي اخلاق پژوهشي جهت بهره‌برداري و اهتمام بيش از پيش همکاران، دانشجويان تحصيلات تکميلي و ديگر پژوهشگران دانشگاهي  براي ايجاد و حفظ فضاي پژوهشي سرآمد و الگو ارايه شده است.

در فصل یازدهم سعي شده است نکات کليدي بيان شود که رعايت آنها ميتواند در برگزاري هرچه بهتر يک جلسه دفاع همراه با کيفيت و آرامش کمک نمايد و آن را به خاطره‌اي مثبت و موفق تبديل کند.

سرانجام در فصل دوازدهم سعي شده است به اختصار نکاتي که در نحوه برگزاري و مديريت جلسات بهتر است رعايت شود، جمع‌آوري و در اختيار همکاران محترم قرار گيرد.

در انتها شايسته است از همکاراني که در جلسات متعدد کميته شاد شرکت کرده و با دانش و تجربه خود کميته را ياري رسانده و موجبات تهيه و تدوين اين مطالب را فراهم نموده‌اند کمال تشکر و قدرداني را داشته و از خداوند متعال توفيق روزافزون براي اين عزيزان را مسألت داريم.

اعضاء محترم کميته شادابي و ارتقاء انگيزه دانشجويان از ابتدا تا کنون عبارت‌اند از:

سرکار خانم دکتر عمومي و خانم دکتر ذکری، جناب آقايان دکتر اميرنصر، دکتر ثقفيان، دکتر چمني، دکتر خاتون آبادي، دکتر صدري، دکتر عبدالملکي، دکتر مشايخي. 

ردیف فصل عنوان
1 کل مطالب اهم مطالب مطرح شده در کمیته شاد 
2 اول نکاتي در مورد تأثيرات شکل ظاهري محل کار
3 دوم چگونه يک ارتباط بين فردي مؤثر برقرار کرده و آن را حفظ کنيم؟
4 سوم نکاتي در مورد بايدها و نبايدهاي تدريس
5 چهارم نکاتي قابل توجه در تهيه طرح کلي درس
6 پنجم استفاده از ابزارهاي کمک آموزشي
7 ششم نکاتي قابل توجه در تهيه‌ي پاورپوينت براي كلاس درس
8 هفتم نتايج ارزيابي 11 درس با روش ارائه به صورت پاور پوينت
9 هشتم مباني ارزشيابي و ارزيابي
10 نهم نقش استاد راهنمای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
11 دهم نکاتي در مورد بايدها و نبايدها در اخلاق پژوهشي
12 یازدهم چگونه مي‌توانيم جلسه دفاع بهتري داشته باشيم؟
13 دوازدهم نکاتي در مورد چگونگي مديريت جلسات

 

تحت نظارت وف ایرانی