رفتن به محتوای اصلی
x

اهم وظايف معاونت آموزشي دانشگاه، اداره كليه امور آموزشي دانشگاه، اجراي سياست‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي، تدوين و اجراي مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت دانشگاه، تدوين، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه، نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده‌ها و مراكز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف، اجراي دوره‌هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت براي متقاضيان خارج از دانشگاه مي‌باشد.
در اين راستا مدیریت تحصيلات تكميلي دانشگاه، اداره كل آموزش، دفتر برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی (در قالب دفتر نظارت و ارزیابی و دفتر برنامه‌ریزی آموزشی)، دفتر استعدادهای درخشان، مرکز آموزشهاي آزاد و الكترونيكي و پردیس به عنوان واحدهاي مرتبط معاونت آموزشي، وظايف مربوط به خود را انجام مي‌دهند.
به علاوه دفتر معاونت آموزشي وظيفه هماهنگي و ارتباط بين واحدهاي مرتبط، دانشكده‌ها و مراكز آموزشي و پاسخگويي به سئوالات را بر عهده دارد.
دبيرخانه هيأت مميزه و دبيرخانه هيأت اجرائي جذب دانشگاه نيز در حوزه معاونت آموزشي متمركز است و بررسي فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيأت علمي در هر نيمسال تحصيلي در اين حوزه انجام مي‌شود.

 

تحت نظارت وف ایرانی