رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه‌ها

فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1403-1402

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی كارشناسی‌ارشد و دکتری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سال تحصیلی ۱۴۰۲

 

کارشناسی ارشد

فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1403-1402

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی كارشناسی‌ارشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سال تحصیلی ۱۴۰۲

ثبت نام و فرم صلاحيت عمومی داوطلبان بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فراخوان پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

دکتری

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی دکتری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سال تحصیلی ۱۴۰۲

ثبت نام و فرم صلاحيت عمومی داوطلبان بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ارزیابی تخصصی (مصاحبه) متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

تحت نظارت وف ایرانی