رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه‌ها

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون به شیوه استادمحور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری - ۱۴۰۴−۱۴۰۳ 

  • مهلت مذاکره با استادان میزبان و ثبت تقاضا: ۱۵ تیر ۱۴۰۳

 

فهرست دعوت شدگان به مرحله مصاحبه شفاهی ارزیابی علمی در فرایند پذیرش بدون آزمون (غیر استادمحور) مقطع دکتری ۱۴۰۴-۱۴۰۳

 

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون (غیر استادمحور) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان سال تحصیلی 1404-1403

  • حداکثر زمان انصراف تا ۳ روز (کاری و غیرکاری) بعد از زمان اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد در نظر گرفته خواهد شد. 

     

فهرست ذخیره متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان سال تحصیلی 1404-1403

راهنمای انصراف از رشته یا انصراف از پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد- بویژه برای رشته‌های مرتبط با گلپایگان

 

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۴−۱۴۰۳ طبق آیین‌نامه استعدادهای درخشان

  • پایان مهلت ثبت نام: 1402/12/22 (آخرین موعد)

 

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۴−۱۴۰۳ طبق آیین‌نامه استعدادهای درخشان

  • پایان مهلت ثبت نام: 1402/10/18 (آخرین موعد)

 

کارشناسی ارشد 

آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی كارشناسی‌ارشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 

دکتری

آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی دکتری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 

آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های گذشته

تحت نظارت وف ایرانی