رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه‌ها و شیوه‌نامه‌های سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

وبینار معرفی تسهیلات طرح شهید وزوایی با حضور کارشناس بنیاد ملی نخبگان (6 تیرماه ۱۴۰۱)

شیوه نامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (طرح شهید وزوایی)

فراخوان ثبت‌نام طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (طرح شهید وزوایی)

 

اطلاعیه‌ها و شیوه‌نامه‌های سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

فهرست نهایی برگزیدگان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (طرح شهید وزوایی)

برنامه زمان‌بندی فرایند اعطای تسهیلات دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (طرح شهید وزوایی)

راهنمای اعطای اعتبار دستیاری به مشمولان طرح شهید وزوایی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

راهنمای اعطای اعتبار همکاری دانشجویی به مشمولان طرح شهید وزوایی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

وبینار معرفی تسهیلات طرح شهید وزوایی با حضور کارشناس بنیاد ملی نخبگان (۲۲ تیرماه ۱۴۰۰)

شیوه نامه طرح شهید احدی برای پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (طرح شهید وزوایی)

 

آرشیو اطلاعیه‌ها